Bozita
Agria

Kontakt

Har du material till hemsidan så ser vi gärna att ni skickar det till webmaster, kontaktinformation hittar ni här

Välkommen till SVK
Mellansvenska avdelningen

Svenska Vorstehklubben (SVK) är en av landets äldsta specialklubbar och startades redan 1917.
Klubben är uppdelad i 10 avdelningar och representerar flera raser inom gruppen kontinentala stående fågelhundar, nämligen strävhårig vorsteh, korthårig vorsteh, långhårig vorsteh, grosser och kleiner munsterländer samt korthårig och strävhårig ungersk vizsla.
Medlemsantalet i Sverige är ca 2700 medlemmar.
Tidskriften Svensk Vorsteh utkommer fyra gånger per år till alla medlemmar och där kommer du bl a att få mer upplysningar om klubbens aktiviteter.

SVK Mellansvenska är den största avdelningen inom SVK, både geografiskt och till antalet medlemmar. Västmanlands, Värmlands, Närkes, Dalarnas och Gävleborgs län ingår och medlemsantalet i Mellansvenska är för närvarande ca 500. 
Våra aktiviteter är många.

Under året anordnar Mellansvenska ett flertal kurser med utbildade instruktörer, både för unghundar och för de som kommit lite längre.
De flesta dressyrkurser hålls på kvällstid men vi anordnar även helg- och veckoslutskurser. 
Avdelningen arrangerar eftersöks- och jaktprov för hundraser tillhörande vår klubb samt viltspårprov där även utomstående raser är välkomna.

Mellansvenska arrangerar årligen i månadsskiftet maj-juni landets största utställning för vorstehraserna med deltagare även från övriga nordiska länder. KM i skytte ordnas en gång om året och i mars hålls årligen vårat årsmöte med många trevliga aktiviteter.

Läs mer om avdelningens bildande.

Vänd Er gärna till någon av oss i styrelsen eller till våra kontaktpersoner i de olika länen om Du har frågor eller vill veta vad som händer och sker.

Vi ser gärna även Dig som medlem, läs här om hur du går tillväga.

Välkommen i Svenska Vorstehklubben!