Bozita
Agria

Kontakt

Har du material till hemsidan så ser vi gärna att ni skickar det till webmaster, kontaktinformation hittar ni här

Anmälda Särskilda prov

Du som vill gå ett särskilt prov:
På hemsidan publiceras alla aktuella särskilda prov löpande. Om du vill delta, kontakta namngiven kontaktperson direkt.
Anmälan sker till kontaktpersonen med ifylld egenskapsblankett – som ska skickas in via mail. Ingen anmälning via hemsidan.
Datum Ort Provtyp Provledare Kontaktperson Telefon/Mail Domare Ant pl. kvar
2019-07-14 Vizslahelg Ramnäs Eftersök UKL Kristina Pettersson, ÖKL,EKL Eva Kits Nilsson Eva Kits Nilsson 070-635 34 40 Lennart Karlsson Ej fullt
2019-07-21 Rölö Eftersök Marie Davidsson Marie Davidsson 070-255 10 41 Lennart Karlsson Ej fullt

SÄRSKILT PROV kan anordnas 1/1-30/4 och mellan 13/7-31/12.

Innan provet ska en ifylld egenskapsblankett ha skickats som Pdf-fil till provledare eller kontaktperson. Till provet ska du ta med registreringsbevis med giltig vaccination samt betalning efter överenskommelse med kontaktperson eller provledare. Provledaren ska finnas på plats.

Jaktprov kan arrangeras:
Eftersöksgrenar, 1 januari – 30 april samt mellan 13 juli – 31 december.
Fältprov Norra Sverige tidigast 25 aug eller annan dag som ripa eller skogsfågel är lovligt för jakt.
Fältprov Södra Sverige tidigast 16 sep eller annan dag som fältfågel är lovlig för jakt.
Viltspår, hela året

Apportvilt till prov i eftersöksgrenar tas med efter överenskommelse med provledare eller kontaktperson.