Bozita
Agria

Kontakt

Har du material till hemsidan så ser vi gärna att ni skickar det till webmaster, kontaktinformation hittar ni här

PROVLEDARUTBILDNING 16 mars

FÖR MSVK’s MEDLEMMAR

Utbildningen genomförs den 16 mars i Falun och vänder sig till
Nya provledare samt Provledare som inte tjänstgjort som provledare de senaste 3 åren. Eftersom 3 års regeln finns så måste ni gå om kursen igen om ni vill komma tillbaka som provledare*.
Ett bra tillfälle även för Auktoriserade provledare att repetera sina kunskaper.

På SVKs hemsida finns Dokument – http://www.vorsteh.se/dokument.html . Gå sedan in på Provledare, där kan ni läsa vad som krävs och hur utbildningen går till.

Vi som kommer att hålla i kursen är Eva Kits Nilsson och Lisa Danielsson.
Anmälan skickas till lisa.danielsson@telia.com, har ni några frågor så är det bara att höra av sig till Lisa, 070-2154119.

Sista datum för anmälan: 28 februari.

*Bibehållande av auktorisation som provledare: 
Provledaren är skyldig att fortlöpande hålla sig väl insatt i reglerna och den praktiska tillämpningen av dessa. Provledare som inte varit aktiv på 3 år ska påföljande år genomgå ny provledarutbildning. Om så inte sker avauktoriseras provledaren.

Comments are closed.