Bozita
Agria

Kontakt

Har du material till hemsidan så ser vi gärna att ni skickar det till webmaster, kontaktinformation hittar ni här

Referat från Årsmötet 2018

10 mars träffades ca 35 medlemmar för årsmöte på Hellefors Herrgård. Mötet började vid lunch som klubben bjöd på. Årsmötet på eftermiddagen leddes av mötesordföranden Ulf Aronsson. Efter mötet var det årets prisutdelning med många stolta medlemmar som tog emot pris för sina egna och sina hundars insatser under 2017.  2017 års Vandringspristagare hittar ni under “Prov” -> “Vandringspris”.
Eftermiddagen avslutades med ett föredrag av Eric Ringaby, viltmästare som undervisat om jakt på skogshögskolan vid Sveriges lantbruksuniversitet och välkänd inom forskningen på skogsfågel.

Medlemskväll med middag

Efter årsmötet samlades ett tjugotal medlemmar till middagen som var och en stod för. Vi fick en fantastiskt god middag i matsalen på Hellefors herrgård med röding och hjort på menyn. Vi medlemmar träffas ju ofta på prov och utställningar, men nu fick man möjlighet att lära känna några lite närmare och utbyta erfarenheter och tips.

Årsmötets beslut

Ulf Aronsson valdes till mötesordförande och Lisa Danielsson till mötessekreterare.
Föreningens kassör Christina Berg informerade om klubbens ekonomi som är mycket god och 2017 gav ett litet överskott. I budgeten för 2018 föreslog styrelsen att satsa ytterligare på prov- och utställningsverksamheten som kan göra att vi får ett litet underskott i verksamheten.

Verksamheten 2018

Verksamhetsplanen för 2018 godkändes och de några av de viktigaste aktiviteterna under året är:
Viltspårmästerskapet 2018 kommer att arrangeras av MSVK. Det kommer att kosta en del och vi letar efter fler sponsorer.
Vi kommer för första gången att arrangera ett ordinarie fullbruksprov. Ett prov som kräver det lilla extra både av hundar, hundförare och inte minst funktionärer och domare.
MSVK kommer att vara värd för Riksprovet 2019 på skog. Planeringen har redan börjat och Styrelsen kommer att arbeta förberedelserna under hela året.
Hela verksamhetsplanen hittar du här på hemsidan inom kort.

Styrelsen 2018

Tomas Jensen valdes till klubbens ordförande ytterligare ett år. För två år omvaldes styrelseledamöterna Lisa Danielsson, Mikael Eriksson och Mårten Berg. I styrelsen sitter också Christina Berg, kassör, Marika Ericson och Rolf Hellberg.

Fredrik Andersson valdes som ny suppleant för ett år och Anders Andersson omvaldes som suppleant för ett år.
Ulf Aronsson och Bengt Eriksson omvaldes till revisorer för ett år.
Valberedning har tre ledamöter. Eva Cederblad är sammankallande till 2019, Ove Nettelbo kvarstå till 2020, Kristina Söderström valdes som ny medlem till 2021.

Information från huvudstyrelsen

Andreas Nyquist informerade från huvudstyrelsen om aktiviteter som är på gång i SVK.
Förra årets stora aktivitet var naturligtvis 100 års jubileet som blev en fullträff på alla de platserna som det arrangerades på.
Riksprovet på Gotland blev en fullträff för MSVK som tog fyra av de sex första platserna i EKL och UKL.

Andreas refererade också de diskussioner som varit upp efter genomförandet av ett HD index för strävhårig vorsteh. Det har varit många diskussioner runt beslutet att hundar som bedöms med C i HD-röntgen får användas i avel. Detta är en komplicerad fråga med många olika uppfattningar bland medlemmarna och framtiden får utvisa vad resultatet av HD index blir.

Många medlemmar gläds nog åt att man nu är i full gång med att utveckla ett digitalt anmälningssystem för prov och utställningar som beräknas vara klart i höst. Det ska förhoppningsvis lösa alla problem med anmälningarna som idag är ganska krångligt för den som inte är van.

Samtidigt håller man på att utveckla en ny plattform för SVKs och lokalavdelningarnas hemsidor. Det innebär att alla kommer att ha samma struktur, men lokalavdelningarna kommer att ansvara för sitt innehåll på samma sätt som idag. Det ska göra det lättare och hitta på de olika sidorna och göra det mycket enklare att lägga upp ny lokal information.

Andreas påpekade också att huvudstyrelsen inte är ett eget organ, utan det är medlemmar från lokalavdelningarna som valt den. SVK har stora problem att få nya representanter och Andreas uppmanade alla att fundera vad ni kan göra för att hjälpa till.

Svårigheter att hitta provledare

Det är mycket svårt att hitta provledare för våra ordinarie prov. Vi har många provledare på vår lista, men ej tillräckligt många som har möjlighet att ställa upp. Därför kom frågan om att utbilda fler provledare upp. Styrelsen fick i uppdrag att se över om det ska bli en ny utbildning. Provledarutbildningen är idag mycket mer omfattande än vad den varit tidigare.

Ett annat problem har varit att provledarnas möjlighet att starta med sina egna hundar. Reglerna säger att man inte får vara både provledare och startande för den klass man deltar i.  Det kom också synpunkter på att man kan dela på provledarskapet så provledare även kan starta sin hund. Den möjligheten har funnits förut bara att det går att praktiskt genomföra.

Det föreslogs att funktionärer som ställer upp för MSVK som tack t.ex. ska få en provstart betald eller en träningsdag med sin hund.

Det behövs fler viltspårsdomare som kan tjänstgöra på Fullbruksproven för att avlasta de övriga domarna under provet.

 

Foton från årsmötet finns på Facebook – välkomna att ta en titt där!

Comments are closed.