Kontakt

Har du material till hemsidan så ser vi gärna att ni skickar det till webmaster, kontaktinformation hittar ni här
Bozita Robur
ReDog
agria

Årsmöte 2017

Då var årsmötet avklarat för MSVK, årsmötet hölls på ny plats, Fagersta Hembygdsgård.

Ordförande för mötet var Ulf Aronsson som vi har haft i flera år och är väl insatt i SVK’s arbete och även sitter som vår revisor och är väl insatt i avdelningen ekonomi. Avdelningen fick en ny ordförande efter Edy Jernberg, den nya ordföranden som valdes blev Tomas Jensen bor på Trossnäs gård utanför Karlstad. Två nya suppleanter valdes Anders Andersson, Karlstad och Per-Arne Hedström, Virsbo. Bra jobbat av valberedningen att få ihop delegater till styrelsen.

Som representant från huvudstyrelsen deltog Anders Nyquist som informerade om de nya jaktprovreglerna som gäller från årsskiftet. Även SKK’s förslag av omorganisationen vad den går ut på.

Efter att medlemmarna har åtnjutit lunchen och utdelning av priser, diplom, plaketter ochvandringspriser för 2016 fanns det möjlighet att träna sina hundar i Fagersta Brukshund klubbs fina inomhus hall och även träna apporterings övningar utomhus. Stort tack till instruktörerna som ställde upp.

Vinnare av Vandrigspriserna 2016

Sävmyrstuppen unghundsklass – Carnbrings Sigi

Sävmyrstuppen öppenklass – Carnbrings Piggy

Ralf Johansons vandringspris – Carnbrings Sigi

Rolf Johanssons vandringspris – Carnbrings Sigi

Tuna Luddes vandringspris – Speldammens Vix

Jubileumstrippeln – Carnbrings Piggy

Trumpetens vandringspris – Ujjens VM Majken

Glasvasen – Carnbrings Laleh & Speldammens Vix

Fjäll – Carnbrings Zoo

Fält – Speldammens Vix

Skog – Carnbrings Sigi

Foto: Hanna Jernberg

Comments are closed.